Justícia 

Texto de Guillem Clua

Director de Escena: Josep Maria Mestres

TNT, 2020

Fotos: © Fotos May Circus/TNC